Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

Úřední deska

 / 

Střet zájmů
 

Úřední deska

Střet zájmů

19.04.2024

Střet zájmů

Realizace zákona - registr oznámení

 

Informace k zákonu o střetu zájmů

 

Evidenční orgán:

Tajemnice Městského úřadu Karolinka

Radniční náměstí 42

756 05 Karolinka

 

Správce registru a kontaktní osoba (udělování a správa uživatelských hesel):

tajemnice

 

Bc. Lenka Pekárková  (tel.: 571 116 259, e-mail tajemnice@mukarolinka.cz)


 Základní informace

 

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) ukládá veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně předkládat oznámení o činnostech (§ 9), oznámení o majetku (§ 10), oznámení o příjmech, darech a závazcích (§ 11) nebo negativní oznámení (§ 12 odst. 2) příslušnému evidenčnímu orgánu, a to ve lhůtách stanovených tímto zákonem po celou dobu výkonu funkce. Evidenční orgán zabezpečuje podle § 14 zákona vedení registru těchto oznámení.

Tajemnice Městského úřadu Karolinka je evidenčním orgánem, který vede registr oznámení pro veřejné funkcionáře, kterých se zákon týká (§ 2 odst. 1, 2 a 3 zákona).

Podle § 13 zákona má každý právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet do registru oznámení veřejných funkcionářů lze na základě písemné žádosti, a to osobně do listinné podoby nebo prostřednictvím veřejné datové sítě v elektronické podobě. V případě žádosti o elektronickou podobu nahlížení do registru je evidenčním orgánem žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu, adresu žadatele pro doručování a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Podle § 13 odst. 6 zákona má každý právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámení evidovaných v registru.

 
 
 
 
 
 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy