Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městě

 / 

Historie
 

Historie

Území dnešní Karolinky patřilo již od prvních známých písemných zmínek ke vsetínskému panství. Na počátku 16. století byla nejvýchodnějším sídlem panství ves Hovězí. Poměrně rozsáhlý prostor mezi Hovězím a hranicí Moravy, tvořenou hřebenem Javorníků, dosud nebyl osídlen. Při jeho hospodářském využívání se vsetínští občas střetávali s poddanými a majiteli sousedního panství Povážská Bystrica. Na obou stranách v těchto sporech bývali i mrtví. Podmínky pro osídlování tohoto úseku moravsko - uherského pohraničí byly příznivější až v polovině 17. století, kdy zde vznikly nové vsi Zděchov, Halenkov a Nová dědina.

Z hlediska historie Karolinky má zásadní význam posledně jmenovaná ves. Nová dědina vznikla roku 1649 a podle jména manželky zakladatele, tehdejšího majitele vsetínského panství, byla nazývána také Rozínkov, později Hrozenkov. Od začátku 19. století se jmenuje Nový Hrozenkov.

V roce 1842 žilo v Novém Hrozenkově 3188 obyvatel a obec měla téměř čistě zemědělský charakter. V celkovém počtu 409 domů bylo 679 bytových stran, z nichž 674 se živilo zemědělstvím, 2 řemeslem a 3 veřejným úřadem. Obyvatelé Nového Hrozenkova v uvedeném roce chovali 74 koní, 226 volů, 762 krav, 200 telat a jalovic, 400 vepřů a 2069 ovcí.

Pohled na pilu Foresta a Karolininu huť       Celkový pohled na sklárnu

V letech 1861-62 nechal postavit na východním okraji Nového Hrozenkova podnikatel Salomon Reich sklárnu, nazývanou Karolinina huť. Hlavním odbytištěm výrobků z huti - broušeného skla a cylindrů na petrolejové lampy - byla Vídeň a oblast Haliče. Součástí sklárny byla také pila na pravém břehu Bečvy v místech nynější mateřské školy. Výstavba závodu brzy podnítila další stavební činnost v jejím okolí a vznik nových živností. Prosperující huť byla motorem industrializace a růstu životní úrovně v celém mikroregionu zejména v období do světové hospodářské krize, jejíž citelné následky byly překonávány po dlouhou dobu. Celkem logicky byla proto nová místní část obce Nový Hrozenkov pojmenovaná po sklárně - Karolinina Huť.

Karolinina huť
Vyobrazení Karolininy huti na ceníku z roku 1863

Docházelo zde sice k rychlému rozvoji, avšak ještě na počátku 20. století nebylo místo příliš známé. Například ve „Vlastivědě Moravské" z roku 1909 končí sedm stran textu a fotografií věnovaných obci Nový Hrozenkov odstavcem:

Asi 2 km od Hrozénkova na silnici ke Karlovicům je skelná huť Šal. Reicha, v níž se pěkné vyrábí sklo. Dělníci obývají ve slušných a čistých domcích. Škola zřízena tam r. 1877 a vydržována Šal. Reichem, ale nicméně s týmiž právy , jako jiné (veřejné) školy. Nyní jest trojtřídní se 214 žáky.

Orságův dřevěný hostinec v roce 1915       Kuřácká idyla na zápraží u Orságů-Bitalovských

Situace po druhé světové válce přející radikálním změnám využili občané průmyslové východní části Nového Hrozenkova k prosazení rozdělení obce. Vznikla tak 1. ledna 1949 samostatná Karolinina Huť, která byla zanedlouho - 21. června 1951 - přejmenována na obec Karolinka.

Fotogalerie


 
Karolinka - pohled
Karolinka - pohled z Humenca (Foto archiv MěÚ Karolinka)
Karolinka pohledy
Pohled Karolinka
Střed Karolininy Huti 1936
Karolinina Huť - Raďkov asi 1950 (P. Špalek)
V pozadí údolí Kobylská - Vsetínské vrchy
Základní devítiletá škola v údolí Bzové kolem r. 1950 (Foto R. Mužíková, reprod. P. Muroň)
Střed Karolinky 1960 (p. Duchoň, repod. P. Muroň)
Pohled na parcely za Bečvou před zahájením výstavby rodinných domků 1952
Nádraží a střed osady v r. 1930 (H. Valigurová, rep. K. Hladký)
Pohled na Dělnický dům 1928 (J. Dümler. Repro. P.Muroň) (2)
Karolinka 1884
Jedna z nejstarších fotografií členů vedení sklárny v Karolince (Z. Štefániková)
Hasičský sbor v N.H. - Karolinině Huti 1912 (archiv MěÚ, reprod. P. Muroň)
Bývalá prodejna potravin zbourána v září 1968 (K. Hladký)
Bývalý hostinec u Holých 1952 - nyní penzion a restaurace Sklář
Parní stroj ve sklárně 1920. Na snímku vedoucí zámečnické dílny F. Němec u stroje (J. Orság, reprod. P. Muroň)
Cukrárna 1984 (Foto archiv MěÚ Karolinka)
Karolinka (Foto archiv MěÚ Karolinka)
Karolinka 1960 (foto R. Duchoň, reprod. P. Muroň)
Karolinka 1965
Karolinka dříve Březovjákova zahrada 1965 - nyní náměstí (H. Valigurová, reprod. K. Hladký)
Karolinka penzion Sklář (Foto archiv MěÚ Karolinka)
Obecní škola - slavnostní vysvěcení 1927 (J, Kratochvíl - V. Seigová, reprod. P. Muroň)
Obytný dům č.p. 143 - Špitál 1930 (J. Kratochvíl - V. Seigová, reprod. P. Muroň)
Opravna obuvi (Foto archiv MěÚ Karolinka)
Rodingerova zahrada před zahájením stavby Mateřské školy 1962 (R. Malý, reprod. P. Muroň)
Sokolovna v Karolince po úpravě 1960 (R. Duchoň, reprod. P. Muroň)
Údolí Stanovnice - chata Sedlákova (K. Hladký)
Údolí Stanovnice - obytné domky a kvetoucí louky (K. Hladký)
Údolí Stanovnice (K. Hladký)
Údolí Stanovnice s obytními domky (K. Hladký)
Úprava hráze před napuštěním přehrady - jaro 1985 (P. Muroň)
 
 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy