Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městě

 / 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název:

Město Karolinka

2. Důvod
a způsob založení:

Město Karolinka je územním samosprávným celkem, který se řídí Ústavou České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Je právnickou osobou s právní subjektivitou, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

3. Organizační struktura:

  1. Organizační struktura
  2. Městské orgány - rada, zastupitelstvo, komise, výbory
  3. Příspěvkové organizace města:

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa 

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu 

Městský úřad Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka


4.3 Úřední hodiny:

Pondělí: 8:00-11:00   12:00-17:00

Středa:  8:00-11:00   12:00-17:00

 

 


4.4 Telefonní čísla


4.5 Číslo faxu - fax zrušen


4.6 Adresa internetové stránky - www.karolinka.cz


4.7 Adresa e-podatelny

E-mail: podatelna@mukarolinka.cz


4.8 Další elektronické adresy
  • datová schránka: fgcby4a

5. Případné platby lze poukázat:

Česká spořitelna a.s., pobočka Karolinka, číslo účtu: 1765308319/0800.


platby za komunální odpad

6. IČ:

00303909

7. DIČ:

CZ00303909

8. Dokumenty:

8.1 Seznamy hlavních dokumentů:

 

 

8.2 Rozpočet

ROZPOČET 2024

ROZPOČET 2023

 

ROZPOČET 2022

 

ROZPOČET 2021

 

ROZPOČET 2020

 

ROZPOČET 2019

 

ROZPOČET 2018

9. Žádosti o informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání:

Podat žádost, stížnost, předložit návrh, podání, podnět aj. lze na podatelně Městského úřadu Karolinka, dle úředních hodin úřadu, případně
v elektronické podobě, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, a to:

- datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky, nebo

- datovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem a zaslanou na adresu: podatelna@mukarolinka.cz, nebo předanou na technickém nosiči dat na podatelně MěÚ, případně prostřednictvím držitele poštovní licence (Česká pošta), nebo

- ústně, pokud to je v daném případě v souladu s právními předpisy, na pracovišti MěÚ, které je příslušné k vyřizování předmětného podání.

11. Opravné prostředky:

Informace o opravných prostředcích

12. Formuláře:

Formuláře v tištěné podobě lze získat na podatelně Městského úřadu Karolinka, případně na jednotlivých odborech úřadu. 

Seznam formulářů 

13. Popisy postupů:

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy


14.2 Vydané právní předpisy - obecně závazné vyhlášky a nařízení

15. Úhrady za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací


15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací - nebylo vydáno

16. Licenční smlouvy:

Nejsou

16.1 Vzory licenčních smluv - nejsou


16.2 Výhradní licence - nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy