Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městě

 / 

Současnost
 

Současnost

Karolinka se hned od svého osamostatnění měnila doslova před očima. Postupně se zbudoval vodovod, kanalizace, čistička odpadních vod, veřejné osvětlení, chodníky, místní komunikace, řada veřejných budov a nemalá pozornost byla věnována i výstavbě bytů, které se nejdříve ujaly sklárny a později i obec.

Stavba přehrady (1975 - 1986) se stala dalším významným mezníkem v historii obce, který ovlivnil zásadním způsobem podobu Karolinky, když se v krátké době postavilo 12 panelových domů se 144 byty a řada rodinných domů v lokalitě "Bařiny" z důvodu přestěhování obyvatel zaplaveného údolí. Zároveň byla rozšířena obchodní síť a služby. Dnes zásobuje tato přehrada pitnou vodou velkou část okresu Vsetín a částečně Zlín.

V posledních deseti letech byla obec plynofikována, což přispělo ke zlepšení ovzduší zejména v zimním období. Byl vystavěn lesní hřbitov se smuteční obřadní síní a kostel Panny Marie Karmelské. Návštěvníci kostela mohou zhlédnout největší dřevěnou sochu Madony v České republice (253 cm).

Vydařily se také některé další investiční akce. Nadstavbou základní školy vznikl prostor pro nový společenský sál a škola získala výraznější vzhled.


V roce 1995 byl obci přidělen znak a prapor, kde je skleničkou znázorněna tradiční sklářská výroba. Modré vlnky se stříbrnou konturou, respektive modré pásy na praporu, znázorňují přehradu na pitnou vodu v údolí Stanovnice a zelené pozadí znázorňuje přírodu - hory Javorníků a Beskyd. Autorem znaku a praporu je akademický malíř Jiljí Hartinger

V roce 1998 získala Karolinka statut města.


Průmysl byl ve městě zastoupen především sklárnami firmy Crystalex Nový Bor a.s., kde byla možnost se seznámit s tradiční ruční výrobou užitkového skla. Dne 31.07.2020 byla ukončena výroba a sklárna zavřena.

U hlavní silnice Vsetín - Velké Karlovice je na okraji areálu závodu podniková prodejna, která nabízí celý sortiment výrobků včetně zlevněného skla.

Nad podnikovou prodejnou se nachází SKLO HORÁK (tel. 603 889 150) s malou historickou brusírnou skla, kde se brousí na strojích poháněných pomocí kožených řemenů. Dozvíte se zde o historii brusičů a kuličů skla. Brusírna je spojena s prodejnou broušeného, pískovaného skla a drobných dárkových předmětů. Vstup zdarma.


Členové tří sborů dobrovolných hasičů sbírají vavříny na různých soutěžích a patří k nejaktivnějším společenským složkám ve městě. Místní SDH byl v roce 1996 zařazen do plošného pokrytí okresu. Stanovničtí si částečně svépomocí postavili v roce 1998 útulný hasičský dům.


 

 
panorama Karolinka
pohled na Karolinku
 
 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy