Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městě

 / 

Aktuality

 / 

Pozvánka na 32. Zastupitelstvo města
 

Aktuality

1,SELECT * FROM aktuality WHERE (zobraz = '1') AND (id = 1743) ORDER by priorita ASC, datum DESC, cas DESC

12.09.2022 | Pozvánka na 32. Zastupitelstvo města

 

V pondělí 12.09.2022 od 17:00h se uskutečnilo 32. zasedání Zastupitelstva města Karolinky.

 

Program:

1. Určení zapisovatele a návrhové komise

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Program 32. zasedání Zastupitelstva Města Karolinky

4. Rozpočtové opatření č. 7/2022

5. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Karolinky č. MU/VPS/2022-77

6. Bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem, pozemkům parc. č. 3439/1, parc. č.

    3439/3, a parc. č. 5175  v k.ú. Karolinka

7. Souhlas s trasou výtlačného řadu v souvislosti se záměrem akce: „Vodovod Velké Karlovice -

    napojení na SV Stanovnice" 

8. Kupní smlouva číslo MU/KS/2635/2022-78

9. Kupní smlouva číslo MU/KS/2022-70

10. Kupní smlouva číslo MU/KS/1775/2022-69  

11. Sociální rehabilitace Lávka - souhlas s rozvojem sociální služby

12. Různé:

13. Diskuze

14. Závěr

 

 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy