Karolinka - město na Valašsku

 / 

Územní plán Karolinka
 

Územní plán Karolinka

 

 

 

 

Územní plán Karolinka

 

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo pro místní rozvoj (SR)
Dotace ze strukturálního fondu ERDF (SF)

Příjemce:  Město Karolinka 
Operační program: 

Integrovaný operační program
pro období 2007-2013

Prioritní osa:
5. Národní Podpora územního rozvoje 
Oblast intervence:
5.3. Modernizace a rozvoj systému
tvorby územních politik
Celkové způsobilé výdaje projektu:
873 600,00 Kč 
Registrační číslo projektu:
CZ..1.06/5.3.00/08.06990

 

Hlavní cíl projektu:               

Zpracování nového územního plánu sídelního útvaru Karolinka. Plocha území obce pokrytá novým územním plánem 42,150 km2.

 

Změna č. 1B územního plánu Karolinka:

 

Úplné znění po změně č. 1B:

 



 

Změna č. 1A územního plánu Karolinka:

 

Úplné znění po změně č. 1A:


 


 

 

Územní plán Karolinka:

 • Posouzení vlivu koncepce
 • Část I - návrh
 • Část II - odůvodnění
 • Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA)
 • Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
 • Mapa I
 • Mapa II
 • Mapa III
 • Mapa IV
 • Mapa V
 • Mapa VIa
 • Mapa VIb
 • Mapa VII
 • Mapa VIII
 • Mapa IX
 • Územní plán Karolinka - opatření obecné povahy
 •  
   

  Městský úřad Karolinka

  Radniční náměstí 42
  756 05 Karolinka
  IČ: 00303909

   



  Úřední hodiny

      Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
      Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
             
     

   

   
  Partneři
  Papradno  
  Bytča  
  Púchov  
  Vysoká nad Kysucou
   
   

  východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy