Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

Úřední deska

 / 

Aktuální záměry projektů

 / 

Oprava MK v ulici Pod Horů
 

Úřední deska

Oprava MK v ulici Pod Horů

15.10.2021

Název projektu: Oprava MK v ulici Pod Horů - Karolinka

Číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0012380

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Hlavním cílem projektu jsou stavební úpravy místní stávající komunikace - výměna povrchu a poškozených podkladních vrstev vozovky a zajištění odvodnění. Vzhledem ke zlepšení stavu vozovky, která je v nevyhovujícím stavu, dojde ke zplynulení dopravy a zajištění správného odvodnění a tím i k mírnému zlepšení vlivu dopravy na životní prostředí. Projekt spočívá ve výměně povrchu za povrch se vsakovací dlažbou se zabudovanými distančníky, včetně výměny konstrukčních vrstev.

Celkové způsobilé výdaje: 1 319 872,64 Kč

Dotace EU: 1 121 891,74 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 197 980,90 Kč (15 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 14.6. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 31.8.2022

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Město Karolinka

 

 

před realizací

 

po realizaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou