Karolinka - město na Valašsku

 / 

Projekty

 / 

Modernizace a rozšíření působnosti školícího střediska - JSDH Karolinka
 

Modernizace a rozšíření působnosti školícího střediska - JSDH Karolinka

 

 

FOND MIKROPROJEKTŮ

 

Modernizace a rozšíření působnosti školícího střediska
- JSDH Karolinka

 

Poskytovatel dotace:  
Region Bílé Karpaty
Příjemce:  
Město Karolinka
Přeshraniční partner: Mesto Bytča
   
Operační program:  
Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika -
Česká republika 2007 -2013.
Spolufinancovaný fondem: Evropský fond regionálního rozvoje
Prioritní osa:    
1. Podpora sociokulturního
a hospodářského rozvoje
přeshraničního regionu a spolupráce
Oblast podpory: 
1.6 Fond mikroprojektů
   
Celkové způsobilé výdaje projektu: 34 700,00 €
Realizace projektu: 
2013

 

Hlavní cíl projektu:               

Přeshraniční integrace a posílení dlouhodobé formy spolupráce v oblasti integrovaného záchranného systému a krizového řízení.

 

Specifické cíle projektu:

Zvýšení odbornosti a zdatnosti účastníků odborných výcviků a seminářů na české i slovenské straně. Výměna zkušeností a cenných rad při zásazích českými i slovenskými účastníky společných odborných výcviků. Vytvoření dlouhodobé spolupráce v oblasti společného odborného výcviku na obou stranách hranice.

 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    Pondělí: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Středa: 8:00 - 11:00   12:00 - 17:00
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou
 
 

východní morava     valašsko     valašsko horní vsacko     kudy z nudy