Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

AGENDY MÚ
 

AGENDY MÚ


ČINNOST HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍHO ODBORU

Vedoucí odboru: Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

ODDĚLENÍ MATRIKY, EVIDENCE OBYVATEL

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku matriky dle z.č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

Matriční úřad vede matriční knihy pro město Karolinka.

2. Provádí ověřování podpisů a kopií (legalizaci a vidimaci dokladů) podle zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřovníní pravosti podpisu (zákon o oveřování) v platném znění.

3. Vydává výpisy z Rejstříků trestů podle zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.

4. Zajišťuje slavnostní obřady - vítání dětí do života.

 

ÚSEK EVIDENCE OBYVATEL

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

Zajišťuje státní správy na úseku evidence obyvatelstva dle. z.č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva a rodných číslech, v platném znění jako ohlašovna a obecní úřad obce s přenesenou působností v jeho správním obvodu, a to zejména:

 

ÚSEK OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

PŘESTUPKOVÉ ODDĚLENÍ
Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

Zajišťuje výkon státní správy na úseku přestupků dle č. 250/2016/Sb. o odp. za přestupky a 251/2016 Sb. o některých přestupcích, v platném znění, v působnosti města:

 

ÚSEK SOCIÁLNÍ AGENDY

Mgr. Martin Oravec, tel. 571 116 254, e-mail: oravec@mukarolinka.cz

V nepřítomnosti zástup za sociálního pracovníka - Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

a zajišťuje:

 

ÚSEK FINANČNÍ

Ing. Irena Šálková, tel. 571 116 262, e-mail: salkova@mukarolinka.cz

Ivana Koňaříková, tel. 571 116 263, e-mail: konarikova@mukarolinka.c

Petra Michálková, tel. 571 116 256, e-mail: michalkova@mukarolinka.cz

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

ÚSEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Mgr. Jaroslava Židáčková (dříve Vojkůvková), tel. 571 116 255, e-mail: vojkuvkova@mukarolinka.cz

 

FORMULÁŘE

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
Žádost o ukončení pobytu na území ČR
Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení, zneužití občanského průkazu
Podání oznámení o shromáždění
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace
Žádost o povolení uzavírky komunice na řízení objížďky
Žádost o vydání povolení


 

HOSPODÁŘSKO SPRÁVNÍ ODBOR

 
 
 
 

ODBOR VÝSTAVBY

 
 
 
 
 
 
 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou