Vítejte

na oficiálních webových stránkách města Karolinky

 

Map of Karolinka

Úřední deska
 
 
Partneři

Papradno

Bytča

Púchov

Vysoká nad Kysucou
 
 
Odkazy
 
 
počítadlo.abz.cz

Javorníky - brána ke spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Karolinka - Papradno

 

 
   

   

 

Projekt: Javorníky – brána ke spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Karolinka – Papradno.

 

O programu:

 

Operační program Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 schválila Evropská komise dne 21.12.2007 s rozpočtem 92,7 miliónů € z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento program podporuje společensko-kulturní a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní prostředí se slovensko-českém příhraničí. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR jako řídící orgán programu vyhlásilo dne 14.04.2008 předběžnou výzvu na předkládání žádostí o finanční příspěvek.

Globálním cílem operačního programu je růst vzájemné provázanosti a sbližování přeshraničních regionů a je konkretizovaný  prostřednictvím specifických cílů, které tvoří náplň následujících prioritních os.

Prioritní osa I Podpora společensko-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce – cílem je podpora rozvoje kultury a zachování tradicí, spolupráce regionů, vzdělávání, rozvoj přeshraničního cestovního ruchu či menší investiční projekty.

Prioritní osa II Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životní prostředí – cílem je podpora rozvoje dopravy v pohraničí, rozvoj životního prostředí a krajiny a zlepšení informační a komunikační dostupnosti pohraničí.

Podporované jsou projekty realizované v SR na území Trnavského, Trenčianského a Žilinského samosprávního kraje. V ČR jde o území Jihomoravského, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Více na www.sk-cz.eu

 

Náš projekt:

 Město Karolinka se do tohoto Operačního projektu zapojilo s projektem Javorníky – brána ke spolupráci v oblasti cestovního ruchu, Karolinka – Papradno, v rámci prioritní osy I Podpora společensko-kulturního a hospodářského rozvoje přeshraničního regionu a spolupráce.

Se svou partnerskou obcí Papradno (SR) jsme napsali společný projekt a podali žádost. Cílem našeho projektu je zvýšit atraktivitu turistické destinace Valašska s využitím koordinované zážitkové propagace a marketingu využitím moderních forem prezentace, propagace a prezentace Karolinky, Papradna a regionu je postavena na místních atraktivitách.

V rámci specifických cílů projektu chceme vytvořit moderní propagační materiály s prezentací Papradna a Karolinky vycházející z tradic, historie a kultury regionu s provázáním nabídky služeb místních podnikatelů, propagovat aktivními zážitkovými prvky Karolinku a Papradno u návštěvníků cestovního ruchu, navázat spolupráci s touroperátory s představením turistické oblasti Valašsko, město Karolinku a obec Papradno, podpořit podnikatelské subjekty v oblasti cestovního ruchu formou prezentace a jejich nabídky pro návštěvníky.

Dne 8.10.2008 nám byla naše žádost schválena.

V rámci projektu jsme tak mohli nechat zhotovit nové propagační materiály města Karolinky a obce Papradno, vznikl nový DVD film o Karolince s názvem „ Karolinka, město sklářů a turistiky“, byly pořízeny nové technologie sloužící k veřejné prezentaci (dataprojektor a „ozvučovací bedna“), byly pořízeny nové turistické a vývěsní mapy.

Také se uskutečnilo několik společných akcí. Společná prezentace na turisticky atraktivních místech:

Krajské postupové přehlídky amatérského divadla

Setkání na Ztracenci

Beskyd Rallye – sraz automobilových veteránů

Sklářský jarmark

Ondrejovské hody v Papradno

Vánoční jarmak v Karolince

Společná výstava na veletrzích cestovního ruchu v Brně.

 

Věříme, že se nám cíle tohoto projektu podařilo naplnit a ve společných akcích budeme i nadále pokračovat.

 

 
 
 
 
 

Kalendář akcí

srpen 2020
po
út
st
čt
so
ne
 
 
 
 
 
 1
 2
 3
 4
 5
 7
 10
 12
 13
 16
 17
 18
 19
 21
 23
 24
 25
 26
 28
 29
 30
 
 
 
 

Kontakty

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí č. 42
756 05 Karolinka
IČ 00303909

 

Úřední hodiny

 

ID datové schránky: fgcby4a

 

sekretariát: 571 450 421,

                   571 116 251


podatelna@mukarolinka.cz

 

stavební úřad: 571 450 511

 

 

czechpoint

 

Informační centrum Karolinka

 

 
 
 
 
 
 

Poděkování sponzorům