Karolinka - město na Valašsku

 / 

Městský úřad

 / 

AGENDY MÚ

 / 

ODBOR VÝSTAVBY
 

ODBOR VÝSTAVBY

Zabezpečuje výkon přenesené působnosti dle ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů  - je obecným stavebním úřadem, který vykonává působnost na katastrálním území  Karolinka, Nový Hrozenkov,
Velké Karlovice a Malé Karlovice.

UMISŤOVÁNÍ STAVEB

STAVEBNÍ ŘÁD

DALŠÍ ČINNOSTI PŘEDEVŠÍM:

­          - z technických požadavků na stavby,

­          - z obecných požadavků na využívání území,

­          - z obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové
            užívání staveb

Od 7. 9. 2015 je odbor výstavby přestěhován do přízemí Městského úřadu Karolinka.

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou