Karolinka - město na Valašsku

 / 

O městu

 / 

Aktuality

 / 

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka
 

Aktuality

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka

23.09.2019

 

 

 

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003903

 

Předmětem předkládaného projektu je Modernizace odborných učeben ZŠ Karolinka (dvě přírodovědné a jazyková). Projekt je navázán na klíčové kompetence přírodních věd a kompetence jazykové vědy. Dále bude částečně zajištěna bezbariérovost a konektivita objektu školy. V rámci projektu dojde k pořízení vybavení učeben a didaktických pomůcek. Díky projektu dojde k podstatnému zkvalitnění výuky. A to i pomocí úprav venkovního prostranství.

Očekávané změny spočívají především v modernizací tří stávajících odborných učeben v objektu Základní školy Karolinka, což se vyznačuje nákupem vybavení do těchto učeben, v úpravě zázemí objektu, stavebních úprav vedoucích k bezbariérovosti včetně pořízení schodolezu a zajištění konektivity objektu školy.

Výstupy projektu budou nabývat následující podoby. První část výstupů představují modernizované učebny odborné výuky ve dvou Přírodovědných učebnách a učebny jazykové ve stávajících prostorech základní školy, které budou nově modernizovány, uzpůsobeny pro výuku příslušných odborných předmětů, a především pak doplněny potřebným vybavením pro moderní výuku. Podpořené učebny slouží pro účely výuky předmětů, které jsou zahrnuty ve Školním vzdělávacím programu školy a jsou navázány na klíčové kompetence IROP. Vedlejší aktivity pak spočívají v uskutečnění dílčí úpravy zázemí objekty, dále v realizaci výběrového řízení na dodavatele vybavení a pomůcky či zpracování studie proveditelnosti.

Projekt Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ Karolinka je spolufinancován Evropskou unií.

Celkový rozpočet 21 630 178,00 Kč vč. DPH.

Podíl spolufinancování z EU a státního rozpočtu je 12 325 156,20 Kč. vč. DPH.

Termín realizace: 2017-2019

 


 

 


 

 
 

Městský úřad Karolinka

Radniční náměstí 42
756 05 Karolinka
IČ: 00303909

 Úřední hodiny

    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Ú: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    S: 7:00 - 11:00   12:00 - 17:00
    Č: 7:00 - 11:00   12:00 - 15:00
    P: 7:00 - 11:00   12:00 - 13:30
           
   

 

 
Partneři
Papradno  
Bytča  
Púchov  
Vysoká nad Kysucou